Warning: Creating default object from empty value in /home/agrobest/public_html/wp-content/themes/news/library/functions/core.php on line 27

Warning: Creating default object from empty value in /home/agrobest/public_html/wp-content/themes/news/library/extensions/entry-views.php on line 86
Fotosynthese

Fotosynthese

Fotosyntheseproces en ademhaling van de plant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese

Koolstofdioxide wordt gebruikt door planten voor de fotosynthese.
Hierbij wordt door planten water en koolstof dioxide opgenomen en in glucose vast gelegd, terwijl er aan de lucht zuurstof O2 wordt af gegeven.

Voor dit proces is energie van de zon nodig.
In Greenhouse-gas zorgt de aanwezigheid van meer Co2 ervoor, dat planten wat sneller groeien.
Bij een toename van het koolstofdioxide gehalte op aarde kan de vegetatie sneller groeien.


http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthese/bladbovenbouw.html

Problemen bij Co2 opname:

Een reden waarom de plant CO2 niet opneemt is vaak, dat de CO2 is vervuild met NOx, Ethyleen of CO.
Maar het kan eenvoudig weg ook zijn dat de plant te weinig kan verdampen, immers om CO2 op te nemen moeten de huidmondjes geopend zijn.
Bij zeer hoge CO2 gehaltes hebben de huidmondjes ook de neiging om gedeeltelijk te sluiten, omdat ze minder wijd open hoeven te staan om genoeg Co2 binnen te krijgen, en zelf de opname belemmeren c.q. te regelen.
In gewassen die gevoelig zijn voor bladverdroging, moet hier zeer nauwkeurig op worden gelet, terwijl bij de tomatenplant tot de vijfde tros, best tijdelijk wat hogere Co2 waarden kunnen worden nagestreefd om het gewas wat schraler te houden.
De CO2 wordt samen met water en zonlicht omgezet in suikers (C6H12O6).
Deze suikers worden deels gebruikt in het ademhalingsproces en de groeiprocessen van de plant (brandstof).
Het overschot wordt gebruikt om zogenaamde assimilaten en reserves (zetmeel etc) te vormen.

Er wordt vaak gemakshalve van uit gegaan, dat als de CO2 meter een hoog getal aangeeft, dat het dan met de CO2 opname wel goed zit, maar dit is zeker niet het geval.
Om een inschatting van de CO2 opname te maken moeten we weten hoeveel CO2 we per uur de ruimte inbrengen, als dan in de ruimte een niet echt hoog gehalte wordt gemeten, dan neemt waarschijnlijk de plant de CO2 op die we in de ruimte brengen.


http://www.bioplek.org/animaties%20onderbouw/fotosyntheseonderb/fotosynthese.html#Scene_2

Leave a Reply