Warning: Creating default object from empty value in /home/agrobest/public_html/wp-content/themes/news/library/functions/core.php on line 27

Warning: Creating default object from empty value in /home/agrobest/public_html/wp-content/themes/news/library/extensions/entry-views.php on line 86
agrobest.biz:

Home

Synopsis over de opzet van agroBest

Wat verstaan wij onder de agrarische sector: De agrarische sector omvat alle bedrijvigheid die zich toespitst op de productie, verwerking, verpakking, opslag, distributie, waarborging en levering van hoogwaardige en veilige plantaardige en dierlijke producten, die door de gezinshuishoudingen en de bedrijfshuishoudingen gevraagd worden.

De agrarische sector vervult een fundamentele rol aan de basis van de economie, die door een samenleving gecreëerd en in stand gehouden wordt.
Zolang kwalitatief veilig voedsel in voldoende mate beschikbaar is, zal een samenleving in staat zijn zichzelf zodanig te verzorgen, dat de ervaring van voorspoed door iedereen beleefd wordt.
De beschikbare resources (land, kapitaal, arbeid en kennis) worden structureel en optimaal aangewend.
Structurele verspilling van land, kapitaal, arbeid en kennis resulteert onherroepelijk in de ervaring van schaarste, gebrek of anders gezegd armoede.

agroBest functioneel perspectief en services:

De mogelijkheden voor structurele optimale aanwending van de beschikbare resources (land, kapitaal, arbeid en kennis) zijn onbeperkt aanwezig.
De organisatiestructuur die daarvoor het beste voor geschikt is, is die van de houdstermaatschappij (de holding company).agroBest Holding Company (populair: agroBest) is opgebouwd uit verscheidene ondernemingen die aan elkaar verwante bedrijvigheden in de agrarische sector, zelfstandige opzetten en ontplooien.
Door aan elkaar verwante bedrijvigheden op te zetten, wordt het mogelijk gemaakt dat het ene bedrijf zich specialiseert in de input, dat het verwante bedrijf nodig heeft.
Dit creëert een lichaam, waarvan zelfstandig functionerende organen (bedrijven) op natuurlijke wijze efficiënt op elkaar afgestemd zijn.

Het aantal mogelijke input toevoer ketens (supply-chains) is talrijk. Elke supply-chain ten behoeve van een product, dat door de gezins- en de bedrijfshuishoudingen gevraagd wordt, omvat in beginsel zeven specialismen t.w.:

1. de productie,
2. de verwerking,
3. de verpakking,
4. de opslag,
5. de distributie,
6. de waarborging en
7. de levering van het product

Elk van deze specialismen zijn verwant aan elkaar en kunnen als zelfstandige aan elkaar verwante bedrijven worden opgezet en ontplooit.
Dat is de supply-chains!

agroBest spitst zich toe op het opzetten van supply-chains in de agrarische sector.
Met andere woorden: het in ketenverband ontwikkelen van de bedrijvigheden, die de productie, verwerking, verpakking, opslag, distributie, waarborging en levering van hoogwaardig en veilig plantaardige en dierlijke producten, organiseren.
Het opzetten, coördineren en beheren van supply-chain netwerken in de agrarische sector is de specialiteit van agroBest.

Overige service verlening:

- Het doen van bodemonderzoek en rapportage hieromtrent, inclusief actieadvies.
- Het doen van wateranalyses en rapportage hieromtrent, inclusief actieadvies.
- Plantenziekte onderzoek en bestrijdingsadviezen met milieuvriendelijke middelen.
- Het geven van teelt adviezen.
- Het geven van adviezen voor het beheren van het microklimaat van uw gewassen.
- Het geven van advies over energie besparing.
- Het geven van technische en bedrijfsorganisatorische adviezen.

agroBest staat klaar met raad en daad.agroBest “wealth creation en wealth sharing”:

agrobest biedt eenieder de mogelijkheid te participeren in het agrarisch model waar het bedrijf voor staat.
Dit kan via verschillende invalshoeken:

1. Het aankopen van productie-units met de daarbij behorende tutorials, hoe deze optimaal te benutten en zelfstandig te exploiteren.

2. Idem als bij ‘ a’ met toevoeging van een gesloten overeenkomst die de koper garandeert van:

- levering van topkwaliteit zaad en teelt adviezen
- verwerkings- en verpakkings criteria
- afzet garantie via het agroBest netwerk

Deze garanties zijn direct inherent aan de regel, dat agroBest aangeeft wat het in bepaald seizoen geteeld dient te worden.

3. Investeren in vrij verhandelbare aandelen van de suply-chain bedrijven met gegarandeerde maandelijkse dividenduitkering.

Dit inzicht in bedrijfsopzet en bedrijfsontwikkeling is de start van de vereeuwiging van agroBest “ wealth creation en wealth sharing” bedrijfsbeginsel.
agroBest organiseert voorspoed niet door middel van concurrentie, maar door middel van het creatief scheppen van nieuwe mogelijkheden en het bedrijfsorganisatorisch inspelen daarop.

Leave a Reply